Zonaal Bureau voor de Vrijwilligers!

Voor- en tegenstanders van onze vereniging zijn het er intussen meer en meer over eens dat de vrijwilligers afstevenen op grote personeelstekorten in de toekomst. Er zijn al bergen werk verzet intussen om te trachten de schade te beperken, maar het is verre van voldoende. Waar wij als VVB hard naar streven, is het realiseren van de "vrijwilligersbureau's" in iedere zone, die naar Frans model het tij wel degelijk kunnen keren. Op onze vraag is een delegatie van de cel Civiele Veiligheid op werkbezoek geweest in Noord-Frankrijk, om daar vast te stellen dat men een vergelijkbare terugloop van de vrijwilligersaantallen heeft kunnen omkeren, waardoor men daar terug op een aanvaardbaar niveau is geraakt. Zoals u eerder kon lezen in één van onze nieuwsbrieven, zullen die bureau's zich (onder voorbehoud, het voorstel kent nu reeds veel tegenstand) kunnen gaan bezighouden met volgende taken: 
1. Administratieve ondersteuning bieden
2. Sociale begeleiding
3. Regelen van het educatief verlof
4. Uitvoering geven van het driehoeksoverleg die in art. 104 van de wet van 2007 is voorzien tussen de zone, werkgever en de vrijwilliger zodat er een win-win situatie gecreëerd kan worden voor de drie partijen
5. Begeleiding bij FGA en vorming
6. Begeleiden bij loopbaan
7. Begeleiden bij mobiliteit
8. Informeren en communiceren naar vrijwilligers
9. Verdedigen belangen vrijwilligers in de technische commissie
10. Adviseren van de zonecommandant
11. .....
De komende tijd zal VVB hiervoor zéér actief campagne voeren, in de hoop de trein mee terug op het juiste spoor te krijgen.

Steun onze inspanningen, er zal heel wat werk op ons afkomen waar we gericht hulp voor zullen vragen. Organisatorisch geraken we meer en meer in de definitieve plooi, waardoor we na eerdere pogingen om meer mensen te betrekken, nu wel degelijk effectief meer mensen kunnen gaan inzetten in de organisatie. De vraag om helpende handen werd eerder al gesteld, maar was telkens te vroeg gebleken. We hopen dat de enthousiastelingen van toen vergevingsgezind genoeg zijn om er toch nog mee hun schouders onder te zetten. Het zal nodig zijn!